Borzucka-Sitkiewicz , K., & Leksy , K. (2020). Społeczny ekshibicjonizm w Internecie jako nowe ryzykowne zachowanie polskiej młodzieży. Studia Edukacyjne, (57), 89–101. https://doi.org/10.14746/se.2020.57.7