Wojnowski, K. (2020). Aksjologia normatywna przykazań judaizmu Tarjag micwot – niektóre aspekty (do) nauczania i wychowania. Studia Edukacyjne, (57), 161–176. https://doi.org/10.14746/se.2020.57.11