Ptak , M. M., & Śmiałek , M. J. (2020). Osoba nauczyciela w edukacyjnej i edukowanej przestrzeni przywództwa. (Czy dla nauczycieli „edukacyjne lustro pandemiczne” może stać się „oświatowym fantazmatem”?). Studia Edukacyjne, (57), 177-189. https://doi.org/10.14746/se.2020.57.12