Drelich , S. (2020). Krytyka współczesnego uniwersytetu według Ayn Rand i Allana Blooma. Studia Edukacyjne, (57), 209-225. https://doi.org/10.14746/se.2020.57.15