Góźdź, J. (2020). Wpływ motywacji do nauki na ściąganie w szkole. Studia Edukacyjne, (57), 257-266. https://doi.org/10.14746/se.2020.57.18