Cybal-Michalska , . A. (2020). Kariera jako domena hierarchizująca przestrzeń społeczną – perspektywa funkcjonalno-strukturalna. Studia Edukacyjne, (41), 21–36. https://doi.org/10.14746/se.2016.41.2