Jeruszka , . U. (2017). Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego w aspekcie poprawy zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych. Studia Edukacyjne, (44), 143–160. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.9