Bernasiewicz , M., & Noszczyk-Bernasiewicz , M. (2020). „Nieobecny ojciec” – casus rodzin nieletnich przestępców. Studia Edukacyjne, (44), 161–175. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.10