Jarczyńska, J. . (2020). Nadmierne korzystanie z sieci społecznościowych przez młodzieŜ szkolną – charakterystyka zjawiska. Studia Edukacyjne, (41), 237–260. https://doi.org/10.14746/se.2016.41.15