Rumianowska, A. (1). O istocie języka w procesie edukacji ze szczególnym uwzględnieniem procesu kształcenia językowego. Studia Edukacyjne, (41), 261-272. https://doi.org/10.14746/se.2016.41.16