Łuczak, M. (1). Mobilność edukacyjna jako punkt zwrotny w biografii jednostki. Studia Edukacyjne, (41), 289-306. https://doi.org/10.14746/se.2016.41.18