Kościańczuk, M. (1). Metafory w słuŜbie budowania toŜsamości. Krytyczna Analiza Dyskursu jako narzędzie badania dyskursu katolickiego na temat mniejszości homoseksualnej i zwolenników teorii gender (na przykładzie medialnych wypowiedzi Dariusza Oko. Studia Edukacyjne, (41), 307-322. https://doi.org/10.14746/se.2016.41.19