Junik, W. . (2020). Wybrane narzędzia do pomiaru rezyliencji (resilience) wśród dzieci i młodzieŜy. Studia Edukacyjne, (41), 335–358. https://doi.org/10.14746/se.2016.41.21