Bojarczuk, A., Kłysz-Sokalska, N. ., & Schmidt, A. . (2020). Sprawozdanie z Międzynarodowego Seminarium Naukowo-Dydaktycznego „Uczony – student – nauczyciel – rodzic: idea wielostronnego partnerstwa realizowana na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM” Poznań, 23 września 2016 roku. Studia Edukacyjne, (41), 467–470. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25250