Chomczyński, P. (1). Fotografia w badaniach nad stygmą społeczną. Wnioski metodologiczne z badań nad stygmatyzacją osób, które popełniły przestępstwo. Studia Edukacyjne, (44), 177-194. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.11