Matysiak-Błaszczyk , A., & Jankowiak, . B. (2020). Znaczenie relacji przywiązania w cyklu życia człowieka. Analiza wybranych aspektów bliskich relacji. Studia Edukacyjne, (44), 195–208. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.12