Myszka-Strychalska, . L. (2020). Obraz młodzieży w filmie– jako impuls do namysłu nad kondycją tożsamości współczesnych nastolatków. Studia Edukacyjne, (44), 209–230. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.13