Andraszczyk , W. (2020). Młode kobiety w gangach: między wiktymizacją a maskulinizacją. Studia Edukacyjne, (44), 231–246. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.14