Rosalska, M. . (2020). Rozwój profesjonalny dyrektora szkoły – przesłanki dla rozwiązań instytucjonalnych. Studia Edukacyjne, (42), 205–216. https://doi.org/10.14746/se.2016.42.12