Majchrzak, K. (1). Miejsca pamięci w edukacji obywatelskiej. Studia Edukacyjne, (52), 251-262. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25329