Pawełek, K. . (2020). Sprawozdanie z Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji „Aktualne zagadnienia pomocy jednostce w kryzysowych sytuacjach” (Актуальные вопросы помощи личности в кризисных состояниях) Brześć (Białoruś), 23-24 marca 2017 roku. Studia Edukacyjne, (44), 445–450. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.31