Adamczewski, J. K. (1). Sprawozdanie z IX Konferencji Organizacji Studenckich Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 17 maja 2017 roku. Studia Edukacyjne, (44), 452- 455. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.33