Tomaszewska-Lipiec , R. (2017). Praca zawodowa a funkcjonowanie rodziny – analizy i refleksje. Studia Edukacyjne, (43), 165–176. https://doi.org/10.14746/se.2017.43.10