Gulczyńska, A. (1). Użyteczność stosowania pojęcia „rodzina normalna” – z perspektywy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Studia Edukacyjne, (43), 177-192. https://doi.org/10.14746/se.2017.43.11