Maj , K. (1). Uczelnia XXI wieku. Sieć społeczna studentów, absolwentów i kadry naukowodydaktycznej w innowacyjnym modelu kształcenia ideAGORA. Studia Edukacyjne, (43), 205-221. https://doi.org/10.14746/se.2017.43.13