Kasperek, A. (1). Słowiańszczyzna w podręcznikach. Studium socjologiczne nad możliwością budowania alternatywnych narracji historycznych o początkach państwa polskiego. Studia Edukacyjne, (43), 315-334. https://doi.org/10.14746/se.2017.43.19