Andraszczyk, W. (1). Emilia Szymczak, Dynamika dostępu kobiet do studiów politechnicznych. Teoria i praktyka społeczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, ss. 395. Studia Edukacyjne, (43), 433-437. https://doi.org/10.14746/se.2017.43.27