Gierczyk , M. (2018). Wkład uzdolnionych jednostek i zachowań niekonformistycznych w cnoty w sferze publicznej. Studia Edukacyjne, (47), 197-208. https://doi.org/10.14746/se.2018.47.13