Sobczak , A. (2018). McJob – między dehumanizacją pracy a wstępem do kariery zawodowej. Studia Edukacyjne, (47), 245–256. https://doi.org/10.14746/se.2018.47.16