Michał Nowicki, M. N., & Kowalska, K. . (2016). Uczenie się w perspektywie św. Tomasza z Akwinu i neurobiologii – dysharmonicznie czy unisono?. Studia Edukacyjne, (42), 273–288. https://doi.org/10.14746/se.2016.42.17