Tomasz Zając, T. Z., & Komendant-Brodowska, A. . (2020). Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Analiza decyzji dotyczących kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na podstawie danych rejestrowych Uniwersytetu Warszawskiego. Studia Edukacyjne, (42), 309–332. https://doi.org/10.14746/se.2016.42.19