Olczak, M. . (2020). T3/ZOOM w edukacji akademickiej (poszukiwanie tematów prac dyplomowych przez studentów). Studia Edukacyjne, (42), 333–355. https://doi.org/10.14746/se.2016.42.20