Potmesilova, P. ., Milon Potmesil, M. P., & Bełza, M. . (2020). Upośledzenie słuchu i jego odzwierciedlenie w diagnostyce psychologicznej. Studia Edukacyjne, (42), 415–433. https://doi.org/10.14746/se.2016.42.24