Bar, N. (1). Model szkół kształcących nauczycieli jako praktyka partnerstwa pomiędzy uniwersytetami i szkołami kształcącymi nauczycieli i pedagogów: wieloletnie badanie ewaluacyjne w Izraelu. Studia Edukacyjne, (42), 453-469. https://doi.org/10.14746/se.2016.42.26