Radmila Burkovičová, R. B. (2020). Zmiany w praktyce w przedszkolach w Republice Czeskiej. Studia Edukacyjne, (42), 471–485. https://doi.org/10.14746/se.2016.42.27