Kasperek-Golimowska, E. . (2020). Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „O róŜnych drogach doskonalenia zdrowia. Konteksty medyczne, psychopedagogiczne, kulturowe”. Studia Edukacyjne, (42), 539–549. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25546