Piorunek, M. (1). Poczucie koherencji w konstruowaniu kariery (kontekst całożyciowego rozwoju jednostki). Studia Edukacyjne, (40), 21-38. https://doi.org/10.14746/se.2016.40.2