Jankowiak, B. . (2020). Rodzinne i partnerskie uwarunkowania dobrostanu studentów. Studia Edukacyjne, (40), 177–190. https://doi.org/10.14746/se.2016.40.11