Skowrońska-Pućka, A. (1). Sytuacja edukacyjna małoletnich matek, wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych. Perspektywa biograficzna. Studia Edukacyjne, (40), 191- 211. https://doi.org/10.14746/se.2016.40.12