Byra, S., & Kirenko, J. (1). Kwestionariusz Reakcji Przystosowawczych (KRP) – polska adaptacja Reactions to Impairment and Disability Inventory – RIDI H. Livneha i R.F. Antonaka. Studia Edukacyjne, (40), 229- 260. https://doi.org/10.14746/se.2016.40.14