Eden, C. (1). Relacja pomiędzy teorią umysłu a więzami społecznymi. Co możemy z nią zrobić?. Studia Edukacyjne, (40), 305-325. https://doi.org/10.14746/se.2016.40.17