Gonen-Avital, S. (1). Różnorodność kulturowa i jej implikacje względem postaw rodziców wobec trudności w uczeniu się ich dzieci – przyczynek do badań. Studia Edukacyjne, (40), 353-377. https://doi.org/10.14746/se.2016.40.19