Madalińska-Michalak, J. . (2018). Nauczyciele etyki o swoich kwalifikacjach, kształceniu i doskonaleniu zawodowym. Studia Edukacyjne, (50), 73–94. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.5