Sobczak, A. (2018). Dostęp do szkolnictwa wyższego – od orientacji na elitę poprzez demokratyzację do parentokracji. Studia Edukacyjne, (50), 121-133. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.8