Gołdyn, P. . (2018). Czasopismo „Głos Szkoły i Rodziny” (1925-1926) źródłem do rozważań nad współpracą domu ze szkołą w okresie II RP. Studia Edukacyjne, (50), 159–168. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.11