Sokołowski , M. (2020). Wyjście z ciszy. Rola kulturalna, edukacyjna i terapeutyczna Olsztyńskiej Pantomimy Głuchych. Studia Edukacyjne, (50), 229–239. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.15