Teusz , G. (1). Doświadczenie domu rodzinnego w narracjach (auto)biograficznych osób z rodzin polskich na emigracji. Studia Edukacyjne, (50), 321-330. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.21