Bednarz-Grzybek , R., & Krasińska, I. (1). Edukacja zdrowotna i seksualna na łamach „Świata Płciowego” (1905-1906). Studia Edukacyjne, (50), 369-385. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.24