Kulikowski , K. (1). Idea uniwersytetu kształcącego ludzi zaangażowanych w pracę. Studia Edukacyjne, (50), 387-397. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.25