Nowak-Żółty, E., & Bożerocki , T. (2020). Platforma e-learningowa narzędziem w nauczaniu zdalnym osób dorosłych. Studia Edukacyjne, (50), 441–452. https://doi.org/10.14746/se.2018.50.29